img

Youtube Channel

The Quoc Khanh Show

The official website of Quoc Khanh - TV Host/Producer, Bilingual MC/Interpreter.
Website chính thức của Quốc Khánh - Người dẫn chương trình / Nhà sản xuất TV, MC / Phiên dịch song ngữ.

TALKSHOW

Talkshow with experts and specialist in various topics: business, education,
entrepreneur and technology.

Talkshow trao đổi cùng chuyên gia trong ngành về những chủ đề kinh doanh, giáo dục, khởi nghiệp và công nghệ.

Vlog

Our Vlogs’ aim is to share different points of view and knowlegde with young
people.

Vlog chia sẻ góc nhìn, quan điểm và những kiến thức đến với giới trẻ.

Podcast

Our podcasts are available on popular podcast apps.

Podcast của chúng tôi đã và đang có sẵn trên các ứng dụng podcast phổ biến.

 

tqks_talkshow

New video on Tuesday, Thursday and Friday

The Quoc Khanh Show is a program where Host Quoc Khanh expresses his opinions on hot topics or talks to industry experts, business leaders, social influencers, interesting storytellers and beyonds. We focus on topics: financial investment, personal development, entrepreneurship and education.

The Quoc Khanh Show là các chương trình của Host Quốc Khánh – nơi cập nhật và chia sẻ những quan sát, góc nhìn và câu chuyện của anh cùng nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan đến phát triển như đầu tư tài chính, phát triển cá nhân, kinh doanh khởi nghiệp và giáo dục.

SUBSCRIBE US

 

The Quoc Khanh Show

 

``Trong mỗi sản phẩm, tôi không chấp nhận sự cẩu thả, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất - đặc biệt là trong những nội dung mang tính giáo dục.``

Trần Quốc Khánh

Nhà sáng lập